ลอตเตอรี่ออสเตรียวิจารณ์ความล้มเหลวในการตรวจสอบอายุ